PEI Duan Qing 裴端卿

裴端卿教授

  • 中科院廣州生物醫藥與健康研究院學術院長及研究員
  • 廣州再生醫學與健康廣東省實驗室副執行主任