TSIM Karl 詹華強

詹華強教授

  • 香港科技大學中醫藥研究中心主任
  • 深圳市可食用及藥用資源研究重點實驗室主任
  • 香港科技大學生命科學學院講座教授