ZHANG Zhijin

Ms. Zhijin Zhang

  • Partner, Jun He Law Offices (Hong Kong Office)